Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrny dom v obci

Kultúrny dom v obci Dlhá nad Oravou – zníženie energetickej náročnosti budovy

logo_op kzp_B_RGB.jpgflaga_UE-unia_europejska_EFRR_z_prawej_SK-small.jpg

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou. Hlavnou aktivitou bude „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Dlhá nad Oravou“.

Účelom obnovy budovy kultúrneho domu je zníženie energetickej náročnosti danej budovy. Riešený objekt v súčasnej dobe nespĺňa jednu zo základných požiadaviek na stavby, a to energetickú hospodárnosť. Budova je z pohľadu šetrenia energiou  nehospodárna budova, a preto je nutné budovu obnoviť prostredníctvom :

1.         Zateplenia obvodových stien izoláciou v zmysle predloženej projektovej 
            dokumentácie rozpočtu,
2.         Zateplenia základov,
3.         Výmeny pôvodných okien za plastové okná s izolačným trojsklom,
4.         Výmeny vonkajších vstupných dverí vymeniť za plastové,
5.         Demontovania drevených podhľadov a obkladov na stenách,
6.         Zateplenia stropov do podstrešného priestoru,
7.         Zateplenia strechy nad prístavbami,
8.         Výmeny svetelnej elektroinštalácie spolu s úspornými svietidlami,
9.         Osadenia troch rekuperačných jednotiek,
10.       Realizovania nového systému vykurovania (kotolňa na 2NP a radiátory
            v budove),
11.       Výmeny bleskozvodu,
12.       a ďalšími stavebnými a dokončovacími prácami v zmysle predloženého
            rozpočtu.

Energetický audit preukázal, že v budove sú značné možnosti úspor a to hlavne pri znižovaní tepelných strát. Vysoká miera úspor energie je zárukou ekonomickej návratnosti, a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie, nakoľko bude produkované menšie množstvo škodlivých emisií. Realizáciou projektu sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre obyvateľov obce, ktorí túto budovu využívajú. Zabezpečí sa zlepšenie životných podmienok, úprava a obnova verejného priestoru. Odstráni sa zlý technický stav, obnoví a zveľadí sa majetok obce. Zníženie spotreby energie bude mať za následok zníženie prevádzkových nákladov. Dosiahnutá úspora bude môcť byť využitá pre ďalšie projekty alebo investície. Pekné a estetické prostredie prinesie skvalitnenie života. Zrealizovaním projektu sa zlepšia zdravotné a hygienické podmienky v budove, predĺži sa jej životnosť a zlepší sa architektonický vzhľad. 

Operačný program:                            Kvalita životného prostredia;
Spolufinancovaný fondom:                Európsky fond regionálneho rozvoja;
Názov projektu:                                  Kultúrny dom v obci Dlhá nad Oravou
                                                             -  zníženie energetickej náročnosti budovy
,
Miesto realizácie projektu:                 Dlhá nad Oravou,
výzva - kód výzvy:                             OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu: 178 849,93 EUR

Výška NFP:                                                 169 907,43 EUR 

 

Projekt „Kultúrny dom v obci Dlhá nad Oravou – zníženie energetickej náročnosti budovy“ je spolufinancovaný z Európskej únie.

 

Riadiaci orgán:                                 http://www.op-kzp.sk 

Sprostredkovateľský orgán:             http://www.siea.sk

Centrálny koordinačný orgán:          http://www.partnerskadohoda.gov.sk

Zmluva o NFP:  http://dlhanadoravou.samospravaonline.sk/attach/zml/2018/ZMLUVA%20O%20POSKYTNUT%C3%8D%20NFP.pdf

 


 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka