Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvoVytlačiť
 

Starosta obce Dlhá nad Oravou

 

P o z v á n k a

 

                V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2018 t.j. v sobotu o 15.00 hod. v budove hasičskej zbrojnice v zasadacej miestnosti s navrhovaným programom:

I. časť:  PROGRAM SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTIEV
1.            Otvorenie
2.            Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu
               poslancov obecného zastupiteľstva
3.            Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
4.            Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
                zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe
5.            Vystúpenie novozvoleného starostu

II. časť: PROGAM NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1.            Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.            Voľba mandátovej komisie
3.            Voľba navrhovanej komisie a volebnej komisie
4.            Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
               zastupiteľstva
5.            Určenie platu novozvolenému starostovi
6.            Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
7.            Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
               obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom
                zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu.
8.            Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením
                v zmysle § 4 ods. 1 zákona 3ž/2005 Z. z. o rodine.
9.            Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
               verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
               neskorších predpisov a voľba jej členov.
10.          Komisie obecného zastupiteľstva
11.          Obecná rada
12.          Záver

 

                                                                                                                                                                                                                                             Ing. Ján Kamas
                                                                                                                                              
                                                                                                 starosta obce


 
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka