Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška

 

Vec
IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky.  SO 02 Vodovod - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

 

R O Z H O D N U T I E

 

         Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej "vodný zákon"), a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 70/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon"), na základe žiadosti stavebníka: Obce Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou č. 250, 027 55  Dlhá nad Oravou, IČO: 00 314 447, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej starvy "IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky, SO 02 Vodovod". v súlade s § 73 vodného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej "správny poriadok") vydáva


povolenie

IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky. SO 02 Vodovod IBV Dlhá nad Oravou- Lúčky.pdf IBV Dlhá nad Oravou- Lúčky.pdf (9 MB)

 
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka