Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločne do prírody

Pozvánka.jpg

plagát na opravu.jpg

 

Hlavným cieľom projektu je tvorba prírodných aktív - náučný chodník "OKOLO OSTRÉHO VRCHU" v extraviláni obce VP v súznení s kultúrnymi tradíciami oboch cezhr. území. Na celkovej dĺžke 6 km chodníka budú osadené 10 ks info panelov s rovnou strieškou s popisom o prírodných bohatstvách, flóre, faune, tradičnej ľudovej kultúre, kaplnkách a krížoch, horopis videný z Ostrého vrchu. V spolupráci s KST bude náučný chodník (NCH) označený v zmysle platnej STN (náučné značky /24 ks/ a náučné značky so šípkou /18 ks/; celkom 42 ks). Osadí sa príslušný mobiliár (smetný kôš; set stôl s lavicou bez opierok). NCH sa bude napájať na sieť už exist. cezhr. náučných a turist. chodníkov, čím sa zabezpečí aj cezhr. dopad projektu. Uvedenou aktivitou sa taktiež prispeje k zvýšeniu atraktivity daného prírodného aktíva územia.
Taktiež dôjde k spropag. prírod. aktív = digitaliz. NCH bude zrealiz. len z jednotl. úsekov chodníka, kde sa nachádzajú info panely s konkrétnymi informáciami. V rámci týchto bodov (resp. zastávok NCH) dôjde aj k 360 stupň. spracovaniu videa aj  s detailným nasnímaním info panela s informáciami. Celkový počet info panelov je 10 ks. Finálna digitalizácia NCH sa následne uverejní na existujúcej web stránke žiadateľa (dodrží sa povinná publicita). Web stránka sa bude musieť prispôsobiť parametrovo aj technicky tak, aby sa na nej vytvoril banner (odklik), ktorý následne návštevníka stránky presmeruje na digitalizáciu NCH.
Brožúrou o NCH a spoločnými turistickými podujatiami, sa taktiež prispeje k zvýšeniu záujmu návštevnosti daného územia. 
Projekt plne rešpektuje existujúce prírodné podm. pre rozvojové aktivity a zároveň ich efektívne využíva v prospech dlhodobého a trvalo-udržateľného využívania výstupov projektu. Hlavný dôraz sa bude klásť na návštevníkov a obyvateľov oprávneného územia. 

Naplnenie hlavného cieľa projektu sa dosiahne nižšie uvedenými špecifickými cieľmi mikroprojektu:

1. Zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva oprávneného územia - náučný chodník v extraviláni obce Dlhá nad Oravou (VP) - infotabule s informáciami; označenie náučného chodníka tabuľami v spolupráci s KST; mobiliár;

2. Propagácia vytvorených prírodných aktív (digitalizácia náučného chodníka s jeho následnou prezentáciou na
web stránke VP; brožúra o náučnom chodníku; turistické podujatia v rámci projektu)

Hlavným cieľom a vyššie uvedenými špecifickými cieľmi dôjde taktiež k zvýšeniu návštevnosti pohraničného územia a rozvoj turizmu.  Taktiež dôjde k zatraktívneniu kultúrneho a hlavne prírodného dedičstva pohraničného územia. Náučný chodník sa bude napájať na sieť už existujúcich cezhraničných náučných a turistických chodníkov, čím sa zabezpečí aj cezhraničný dopad projektu


Slávnostné otvorenie náučného chodníka okolo Ostrého vrchu

Dňa 27.10.2018 sa konalo slávnostné otvorenie náučného chodníka okolo Ostrého vrchu. Stretnutie účastníkov sa uskutočnilo pred kultúrnym domom, kde každý účastník dostal brožúru o náučnom chodníku okolo Ostrého vrchu. Výstup začal o 9-tej hodine kedy sa všetci účastníci presunuli k prvej tabuli, kde sa o úvodné slovo postaral starosta obce Dlhá nad Oravou Ing. Ján Kamas, kde opísal projekt Spoločne do prírody, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, podporu Európskej únie a Žilinského samosprávneho kraja. Počas turistiky prevládalo slnečné neskôr oblačné počasie. Pri každej z infotabúľ sa turisti zastavili, oddýchli si a prečítali si zaujímavosti o Dlžianskom chotári. Pri tabuli č. 8 sa konala aj slávnostná svätá omša. Pred svätou omšou účastníkov privítali a poďakovali za účasť starosta obce Dlhá nad Oravou, wújt Gminy Dobra Mgr. Benedykt Wegrzyn a pán farár Mons. Ján DUDA. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie tabúľ náučného chodníka okolo Ostrého vrchu. Svätá omša sa začala po 11:30, kým sa všetci návštevníci dostavili k miestu konania. Po sv. omši sa turisti mohli občerstviť čajom, vodou a varenými klobáskami, ktoré poskytla a pripravila obec Dlhá nad Oravou. Po pohostení a oddýchnutí účastníkov sa pokračovalo po trase turistického náučného chodníka. Udalosť otvorenia skončila pri kultúrnom dome. Turistického podujatia sa zúčastnil aj partner obce Dlhá nad Oravou z Poľskej obce Dobra.

IMG_20181027_113533.jpg

IMG_20181027_113605.jpg

IMG_20181027_113913.jpg

IMG_20181027_113855.jpg

IMG_20181027_114207.jpg

IMG_20181027_114523.jpg

IMG_20181027_114626.jpg

IMG_20181027_124812.jpg


DIGITALIZÁCIA NÁUČNÉHO CHODNÍKA

V rámci aktivity došlo k digitalizácii náučného chodníka (NCH) externým subjektom, ktorý má dostatočné skúsenosti s digitalizačnou snímacou technikou a s následným spracovaním najmodernejšou technológiou, ktorá dokáže spracovať aj video s možnosťou 360° otáčania záznamu.

Odkaz na virtuálnu prehliadku Náučného chodníka okolo Ostrého vrchu

http://prehliadka.dlhanadoravou.sk/

 


 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka