Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločne do prírody

Plagát.jpgHlavným cieľom projektu je tvorba prírodných aktív - náučný chodník "OKOLO OSTRÉHO VRCHU" v extraviláni obce VP v súznení s kultúrnymi tradíciami oboch cezhr. území. Na celkovej dĺžke 6 km chodníka budú osadené 10 ks info panelov s rovnou strieškou s popisom o prírodných bohatstvách, flóre, faune, tradičnej ľudovej kultúre, kaplnkách a krížoch, horopis videný z Ostrého vrchu. V spolupráci s KST bude náučný chodník (NCH) označený v zmysle platnej STN (náučné značky /24 ks/ a náučné značky so šípkou /18 ks/; celkom 42 ks). Osadí sa príslušný mobiliár (smetný kôš; set stôl s lavicou bez opierok). NCH sa bude napájať na sieť už exist. cezhr. náučných a turist. chodníkov, čím sa zabezpečí aj cezhr. dopad projektu. Uvedenou aktivitou sa taktiež prispeje k zvýšeniu atraktivity daného prírodného aktíva územia.
Taktiež dôjde k spropag. prírod. aktív = digitaliz. NCH bude zrealiz. len z jednotl. úsekov chodníka, kde sa nachádzajú info panely s konkrétnymi informáciami. V rámci týchto bodov (resp. zastávok NCH) dôjde aj k 360 stupň. spracovaniu videa aj  s detailným nasnímaním info panela s informáciami. Celkový počet info panelov je 10 ks. Finálna digitalizácia NCH sa následne uverejní na existujúcej web stránke žiadateľa (dodrží sa povinná publicita). Web stránka sa bude musieť prispôsobiť parametrovo aj technicky tak, aby sa na nej vytvoril banner (odklik), ktorý následne návštevníka stránky presmeruje na digitalizáciu NCH.
Brožúrou o NCH a spoločnými turistickými podujatiami, sa taktiež prispeje k zvýšeniu záujmu návštevnosti daného územia. 
Projekt plne rešpektuje existujúce prírodné podm. pre rozvojové aktivity a zároveň ich efektívne využíva v prospech dlhodobého a trvalo-udržateľného využívania výstupov projektu. Hlavný dôraz sa bude klásť na návštevníkov a obyvateľov oprávneného územia. 

Naplnenie hlavného cieľa projektu sa dosiahne nižšie uvedenými špecifickými cieľmi mikroprojektu:

1. Zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva oprávneného územia - náučný chodník v extraviláni obce Dlhá nad Oravou (VP) - infotabule s informáciami; označenie náučného chodníka tabuľami v spolupráci s KST; mobiliár;

2. Propagácia vytvorených prírodných aktív (digitalizácia náučného chodníka s jeho následnou prezentáciou na
web stránke VP; brožúra o náučnom chodníku; turistické podujatia v rámci projektu)

Hlavným cieľom a vyššie uvedenými špecifickými cieľmi dôjde taktiež k zvýšeniu návštevnosti pohraničného územia a rozvoj turizmu.  Taktiež dôjde k zatraktívneniu kultúrneho a hlavne prírodného dedičstva pohraničného územia. Náučný chodník sa bude napájať na sieť už existujúcich cezhraničných náučných a turistických chodníkov, čím sa zabezpečí aj cezhraničný dopad projektu


 

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

  • Piatok197graphic-icon
  • Sobota143graphic-icon
  • Nedeľa9-1graphic-icon

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka