Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výmena skúseností v športovej a kultúrnej oblasti

0001.jpg

Stručný popis malého projektu:
Projektom dôjde k vytváraniu, upevňovaniu a prehlbovaniu obojstrannej spolupráce zainteresovaných partnerov projektu (realizácia, kooperácia, participácia). Taktiež dôjde k výmene skúsenosti a dobrej praxe medzi partnermi projektu (pôjde o zorganizovanie spoločnej výmennej záujmovej aktivity, verejnú spoločnú aktivitu v športovej oblasti a taktiež sa podporí aktivita orientujúca sa na zachovanie miestnych identít a tradícii) s pozitívnym dopadom na sociálny rozvoj a cieľové skupiny cezhraničného regiónu. Naplánované aktivity prispejú k interakcii na oboch stranách cezhraničného územia. Projekt je plne v súlade s regionálnymi a lokálnymi rozvojovými stratégiami a koncepciami. Projekt má účelný, efektívny a hospodárny rozpočet. V rámci projektu bude dodžaná aj povinná publicita a propagácia.

Ciele:
Vzhľadom na geografickú, historickú, kultúrnu príbuznosť a prepojenosť prihraničného regiónu sú  cieľovou skupinou – obyvatelia cezhraničného regiónu (hlavne deti, mládež, seniori). Pri určení min. počtu cieľovej skupiny sme vychádzali z odhadu počtu zúčastnených na naplánovaných aktivitách projektu (min. 350). Obce majú zo zákona povinnosť vytvárať optimálne podmienky pre plnohodnotný život svojich obyvateľov. Ide hlavne o potrebu ochrany a rozvoja zdravia, výchovy a vzdelávania, celkového kultúrneho rozvoja (vrátane športu). Tieto potreby sú zabezpečované prostredníctvom organizovaných klubov a združení. Aktivity projektu sú nastavené nielen pre členov klubov a spolkov, ale pre všetkých obyvateľov partnerov cezhraničného územia. Partneri projektu plnia aj dôležitú časť v sociálnej oblasti a vybavenosti obce a sú si vedomí dôležitosti spontánneho združovania smerom "zdola", od ktorého sa následne odvíjaja aj spolupratričnosť obyvateľov k svojim obciam.

Projektové aktivity:

K01 - Stretnutie pracovného tímu - 18.2.2019
 

K09 - Spoločná výmenná aktivita medzi partnermi malého projektu  
        
- Sústredenie futbalistov


K13 - Usporiadanie spoločnej verejnej aktivity v kultúrno - rekreačno/športovej oblasti  (1-2. 6.2019)
       -  Stretnutie seniorov vo Velké Polomi

 

K14 - Usporiadanie spoločnej spoločenskej aktivity podporujúcej identitu a tradície

        - Futbalový turnaj s PP Velká Polom na území obce Dlhá nad Oravou


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka